Retningslinjer medlemskontingent og treningsavgift


●  Medlemskontingenten og treningsavgiften for de ulike lagene fastsettes årlig av årsmøtet. 

● Betalt treningsavgift er en forutsetning for trening og kampdeltakelse. Nye spillere som ønsker å prøve seg, skal likevel ha mulighet til det. Spilleren må likevel registrere seg i medlemsregisteret via innmeldingsskjemaet vårt, men faktura sendes ikke ut før dette er avtalt med lagleder/trener. 

● Man kan ikke delta på kamper før treningsavgiften er betalt. 

● Medlemskontingenten faktureres årlig via Hovedstyret(hovedstyret@eilidrett.no) i februar måned. Her sendes det ut faktura via Spond.

● Treningsavgiften for EIL Fotball faktureres årlig i februar måned. Her sendes det ut faktura via Spond. 

● Ved innmelding etter 1. juli skal spiller betale halv treningsavgift. 

● Ved utmelding i løpet av en sesong, vil treningsavgiften ikke tilbakebetales. 

● Ved utmelding innen 1. april. skal spilleren ikke betale treningsavgiften for inneværende sesong. 

● Ved innmelding etter 1. oktober. skal spilleren ikke betale treningsavgift for inneværende sesong. 

● Ved manglende innbetaling av treningsavgift etter andre (2.) purring kan spiller ikke delta på kamper og treninger. Medlemskap i klubben settes inaktivt til treningsavgiften er betalt. 

● Ta kontakt med økonomiansvarlig i EIL Fotball dersom du har: 

  •  Kortvarige betalingsproblemer og behov for utsettelse/avbetaling. 
  • Langvarige betalingsproblemer og behov for fritak/delvis fritak for betaling.

● Avtale gjelder for ett (1) år/en (1) sesong av gangen. 

● Vi gjør oppmerksom på at dette er konfidensiell informasjon som verken trenere eller andre får tilgang til/informasjon om. 

● Det gis ikke reduksjon med tilbakevirkende kraft. 

● Mer informasjon om satser og søsken-/refusjonsordning, finner du på denne siden.