Ressursgruppe

Leder
Kalle Fostervoll

kalle@ellingsrud.no

928 12 809
Økonomiansvarlig
Simon Zimmermann

simon@ellingsrud.no

936 39 118
Meldemsansvarlig
Sandra Sørgård

sandra@ellingsrud.no

930 46 484
Anlegg
Rune Halvorsen

rune@ellingsrud.no

901 73 369
UtstyrsansvarligYunus Yildirim

yunus@ellingsrud.no

486 06 571

Ressurspersoner

Fair play-ansvarlig
Geir Sørgård

geir@ellingsrud.no

916 25 404
Dommeransvarlig
Yusuf Ergun

yergun11@gmail.com

406 41 792
Rekrutteringsansvarlig
Yunus Yildirim

yunus@ellingsrud.no

486 06 571
Inkluderingsansvarlig 
Kommer snart
Sportssjef/trenerveileder
Sindre Mikkelsen

sindre@ellingsrud.no

410 87 634
Hjemmeside/IT/Sosiale medier 
Ivo Ninive

ivo@ellingsrud.no

402 18 238