Treningsavgift/medlemsskap


Alle spillere må betale treningsavgift og medlemskap i klubben. Disse innbetalingene sendes ut hver for seg.

NB! Har man 2 eller flere barn gjelder en refusjonsordning på både treningsavgift og medlemsskap. Barn nr. 2 gis 50% avslag. Barn nr. 3 og utover gis 70% avslag. Avgiftene må først betales i sin helhet, deretter fyller man ut dette skjemaet for refusjon. Søskenrefusjon blir betalt tilbake i desember måned, dersom skjema er fylt ut korrekt.

Detaljerte retningslinjer for treningsavgift og klubbmedlemsskap finner du på denne siden.

Medlemskontingent gjelder for medlemsskap i idrettslaget.

Treningsavgiften dekker bl.a. påmeldingsavgift til serie/cup/turneringer, utstyr osv, forsikringer, dommerregninger.


Satser medlemskontingent sesongen 2023

 

AlderAvgift pr. år
18 år og oppover
500,-
opp til og med 17 år
300,-


Satser treningsavgift

LagAvgift pr. år
Veteran/Old boys2 300,-
A-lag/Menn Senior
2 500,-
Damer (7er)
2 000,-
Gutter 2006/2007/2008 (15/16/17 år)
2 000,-
Gutter 2009/2010 (13/14 år)
2 000,-
Gutter 2011 (12 år)
1 900,-
Gutter 2012 (11 år)
1 550,-
Gutter 2013 (10 år)
1 550,-
Gutter 2014 (9 år)
1 550,-
Gutter 2015 (8 år)1 550,-
Gutter 2016 (7 år)
1 550,-
Gutter 2017 (6 år)
1 550,-
Jenter 2013-2014 (9-10 år)
1 550,-
Jenter 2015-2017 (6-8 år)
1 550,-
Elitetrening140,- pr. måned*
Akademi140,- pr. måned*

*Elitetrening og akademi, 140,- pr. måned faktureres 2 ganger i året med 840,- (140/mnd x 6 ) for perioden 1.1.-30.6., og 1.7.-31.12.