Treningsrammer

Forventninger til spillere

 • Spillere skal ha svart på Spond dagen før trening.
 • Spillere møter 10-15min før trening.  
 • Spillere tar hverandre og trenere i hånden når vi møter til trening og når vi drar(eventuelt Covid-hilsen) 
 • Spillere prøver alltid å møte med et smil om munnen. 
 • Spillere er stille nå trener har ordet.
 • Spillere er her for å lære.
 • Spillere skal vise respekt for medspillere og motspillere på banen. (Det som skjer på    
 • banen blir på banen)   

Forventninger til trenere  

 • Trenere skal legge banen klar senest 10-15min før trening. 
 • Trenere møter alltid med et smil om munnen. 
 • Trenere skal høre på tilbakemelding fra spillere.
 • Trenere skal planlegge treninger med spillergruppens utvikling i fokus.

Utstyr

 • Spillere skal bruke Ellingsrud IL klær til trening om man har. 
 • Spillere skal ha med vannflaske og mat til trening. 
 • Spillere skal hjelpe trenerne med rydding av felles utstyr etter trening.